top of page

di 19 nov

|

Noordlaren

Brothercircle Sauna - INTERNATIONAL MEN'S DAY

This one is for the men: come connect with your brothers, the devine masculine energy and treat your senses and take care of your body with sauna!

Brothercircle Sauna - INTERNATIONAL MEN'S DAY
Brothercircle Sauna - INTERNATIONAL MEN'S DAY

Time & Location

Last available date

19 nov 2024, 18:30 – 22:30 CET

Noordlaren, Beslotenveenseweg 4, 9479 Noordlaren, Netherlands

About the event

[English below] 

If there are internationals joining this event, we will switch to English as spoken language.

𝐌𝐚𝐧𝐧𝐞𝐧𝐜𝐢𝐫𝐤𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚

Deze avond is speciaal voor de mannen, de dragers van de pilaar van licht en kracht. Zet intenties; kom mee de sauna in; verbind met elkaar; deel je diepste en daarnaast verzorg je lichaam en verbindt met je heilige masculiene energie en kracht door door meditatie en groepsafstemming op onze behoeftes. Laat deze avond je in rust, kracht en een helende beweging brengen te opzichte van je lichaam en de heilige masculiniteit.

Deze avond is geschikt voor iedere man die wil verbinden met andere mannen en houdt van wellness. Omdat de mannencirkels nieuw zijn in ons aanbod, is de prijs zo laag en is er nog weinig 'invulling' in het programma. Je betaald in principe alleen voor de sauna (sowieso 3 rondes met daarin een opgieting) en de rest van de invulling dragen we samen en is open voor ontstaan en samen creëren aan de hand van onze behoeftes. Ik ben hierbij je gastheer die de thee en ruimte verzorgt, spaceholder en saunameester.

Omdat de prijs zo laag is, zijn de snacks 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗯𝗲𝗴𝗿𝗲𝗽𝗲𝗻, deze moet je zelf van huis meenemen zodat er een fijne potluck ontstaat. Achteraf vragen we nog een donatie waarin je mag geven wat je het waard vindt én wat past binnen jouw financiële toestand.

𝐁𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐬 𝐢𝐧𝐛𝐞𝐠𝐫𝐞𝐩𝐞𝐧

- 3 rondes sauna

- Opgieting (sauna ritueel)

- thee, koffie

- alles wat binnen de cirkel vanuit behoeftes ontstaat

𝐌𝐞𝐞𝐛𝐫𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐢𝐬*

- minimaal 2 grote badlakens (minimale afmetingen: 140 x 70)*

- badjas*

- slippers*

- snacks voor de potluck

- een persoonlijk krachtvoorwerp

- evt een waterfles

- iets wat je wilt toevoegen aan de cirkel, bijvoorbeeld een power object of een activiteit.

*𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘭𝘦𝘦𝘯𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 €5 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘶𝘵

Het evenement gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

***𝐋𝐞𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫. 𝐁𝐢𝐣 𝐚𝐚𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐠𝐚 𝐣𝐞 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞 𝐚𝐤𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝. 𝐙𝐨 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐣𝐯𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/nl/terms-and-conditions

We kijken er naar uit, broeder!

Jeremy & Mede Spaceholder

☆[🔥]☆[🚹]☆[🌫️]☆[🫂]☆[🕉️]☆[🔥]☆[🕉️]☆[🫂]☆[🌫️]☆[🚹]☆[🔥]☆

𝐁𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚

This evening is for the men, the bearers of the wand of light and power. Set intentions; come join us in the sauna; connect with each other; share your deepest and also take care of your body and connect with your sacred masculine energy and power through meditation and group attunement to our needs. Let this evening bring you rest, strength and a healing movement towards your body and sacred masculinity.

This evening is suitable for every man who wants to connect with other men and loves wellness. Because the men's circles are new to our offering, the price is so low and there is little 'filled in' in the program. In fact, you only pay for the sauna (three rounds including an infusion (Sauna Ritual)) and the rest of the content is shared by us all and is open for flow and co-creation based on our needs. I am your host who provides the tea and space, space holder and sauna master

Because the price is so low, the snacks are 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗱, you have to bring them from home so that we can have a nice potluck. Afterwards we ask for a donation in which you can give what you think it is worth and what suits your financial situation.

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞

- 3 rounds of sauna

- Aufguß/Löyly (infusion, a Sauna Ritual)

- coffee & tea

- everything that comes into existence through our needs and flow.

𝐁𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐨𝐦𝐞*

- at least 2 large bath towels (minimum dimensions: 140 x 70)*

- bathrobe*

- flip flops*

- a personal power item

- optional: a waterbottle

- something you want to add to the circle, for example a power object or an activity.

*𝘛𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦 𝘣𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 €5 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦

We need atleast 4 participants to continue with this event.

***𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐬 & 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭. 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/terms-and-conditions

We are looking forward, brother!

Jeremy & Fellow Spaceholder

Share this event

bottom of page