top of page

ma 01 apr

|

Noordlaren

Zweethut Ceremonie Community Style

Een laagdrempelige zweethut ceremonie met ruimte voor co-creatie, waarin wij als broeders & zusters een reis van alle cycli doorlopen en als herboren uit de baarmoeder van Moeder Aarde tevoorschijn komen.

Registration is closed
See other events
Zweethut Ceremonie Community Style
Zweethut Ceremonie Community Style

Tijd en locatie

01 apr 2024, 13:00 – 19:00

Noordlaren, Beslotenveenseweg 4, 9479 TL Noordlaren, Netherlands

Over het evenement

[Englisch below]

𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘴 𝘫𝘰𝘪𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵, 𝘸𝘦 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘴𝘸𝘪𝘵𝘤𝘩 𝘵𝘰 𝘌𝘯𝘨𝘭𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘴𝘱𝘰𝘬𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘶𝘢𝘨𝘦

𝐖𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐡𝐞𝐭, 𝐞𝐞𝐧 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲-𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐙𝐰𝐞𝐞𝐭𝐡𝐮𝐭?

Een community style zweethut is een vorm van zweethut ceremonie waarbij wij allen gelijken zijn en de ceremonie gezamenlijk dragen, creëren en invullen. Hierdoor heeft deze zweethut ook een lagere prijs om deel te nemen.

Wij, Bodil & Jeremy, hebben al meerdere jaren zweethut ceremonies georganiseerd en uiteindelijk is deze 'vorm' met vrienden en mensen dicht bij ons hart ontstaan. Wij weten, kennen en voelen wel hoe en wanneer een deel van de complete ceremonie in te vullen wanneer dit nodig is, maar binnen deze vorm van zweethut ceremonie is er genoeg ruimte voor anderen om voorstelen te doen, een onderdeel te dragen of in te vullen naar behoefte. Zo creëren we samen een reis waar we als Broeders en Zusters door heen gaan en onszelf en elkaar in dragen.

Uit ervaring kunnen we aangeven dat dit hele geslaagde, mooie en magische dagen zijn!

Er is ruimte voor 16 deelnemers in de baarmoeder van Moeder Aarde hier in Noordlaren, aan de bosrand.

𝐖𝐚𝐭 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐰𝐚𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧

- om 13:00 is de hut opgebouwd en zijn de stenen warm

- opening van de 7 heilige richtingen

- intenties plaatsen

- smudge ceremonie

- 4 rondes in de zweethut met de 4 elementen als onze guides, uitnodigen van spirit en onze voorouders

         - eerste ronde Aarde = verbinden met spirit en fysieke

         - tweede ronde Water = verbinden met je binnenwereld, flow, release.

         - derde ronde Vuur = laatste onkruid wegbranden en herrijzen uit het as!

         - vierde ronde Lucht = lekker luchtig, namelijk je dankbaarheid uitspreken en delen. 

- We sluiten af met een gezamenlijke potluck dinner.

𝐕𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐞𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧

Kom zo nuchter mogelijk (voeding, alcohol, roken, etc.). 

Neem een handdoek, slippers en evt. een badjas mee!

Omdat het community style is hebben we een kleine opbouw crew en opruim crew nodig. Geef dit vooral in de opmerkingen aan als je onderdeel wilt zijn van 1 van de 2 crews!

De opbouw crew is hier rond 11:00 uur en de afbouw crew blijft hier naderhand om te helpen op te ruimen.

𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫, 𝐯𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐰𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐞𝐧 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐕𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧

Een zweethut kan veel vragen van zowel lichaam als geest. Wij zullen alles binnen ons kunnen doen om je veiligheid te waarborgen, maar het risico en de verantwoordelijkheid is en blijft jouw eigen. Bij deelname geef je aan hiervan bewust te zijn en draag je je eigen verantwoordelijkheid.

***𝐋𝐞𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫. 𝐁𝐢𝐣 𝐚𝐚𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐠𝐚 𝐣𝐞 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞 𝐚𝐤𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝. 𝐙𝐨 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐣𝐯𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/nl/terms-and-conditions

Je bent van harte welkom, broeder/zuster!

Mitakuye Oyasin!

☆[🌱]☆[🌊]☆[🔥]☆[🌪️]☆[🌱]☆[🌊]☆[🔥]☆[🌪️]☆[🌱]☆[🌊]☆[🔥]☆[🌪️]☆

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐭, 𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲-𝐬𝐭𝐲𝐥𝐞 𝐒𝐰𝐞𝐚𝐭𝐥𝐨𝐝𝐠𝐞?

A community style sweatlodge is a form of sweatlodge ceremony in which we are all equals and carry, create and complete the ceremony together. As a result, this sweatlodge also has a lower price to participate.

We, Bodil & Jeremy, have been organizing sweatlodge ceremonies for several years and ultimately this 'form' was created with friends and people close to our hearts. We know, know and feel how and when to fill in part of the complete ceremony when necessary, but within this form of sweatlodge ceremony there is plenty of room for others to make suggestions, wear or fill in a part. This way we create a journey together that we as Brothers and Sisters go through and carry ourselves and each other in.

From experience we can say that these are very successful, beautiful and magical days!

There is room for 16 participants in the womb of Mother Earth here in Noordlaren, on the edge of the forest.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐜𝐭

- at 1:00 PM the Womb is all ready and the stones are warm

- opening of the 7 sacred directions

- setting intentions

- smudge ceremony

- 4 rounds in the sweatlodge with the 4 elements as our guides, inviting Spirit and our ancestors

          - first round Earth = connecting with spirit and the physical

          - second round Water = connecting with your inner world, flow, release.

          - third round Fire = burn away the last weeds and rise from the ashes!

          - fourth round Air = nice and light, namely expressing and sharing your gratitude.

- We conclude the day with a potluck dinner.

𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠

Come as sober as possible (food, alcohol, smoking, etc.).

Take a towel, slippers and possibly. bring a bathrobe!

Because it is community style, we need a small build-up crew and clean-up crew. Please indicate this in the comments if you want to be part of 1 of the 2 crews!

The build-up crew will be here around 11:00 AM and the clean-up crew will stay here afterwards to help clean up.

𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫, 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐬 & 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

A sweatlodge can demand a lot from both body and mind. We will do everything within our power to ensure your safety, but the risk and responsibility is and remains your own. By participating you indicate that you are aware of this and you bear your own responsibility.

***𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐬 & 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭. 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/terms-and-conditions

You are very welcome, brother/sister!

Mitakuye Oyasin!

Deel dit evenement

bottom of page