top of page

di 16 jan

|

Noordlaren

Sistercircle Sauna

This one is for the woman: come connect with your sisters, the devine feminine energy, treat and take care of your senses, body, mind & soul with sauna, sharing and releasing!

Registration is closed
See other events
Sistercircle Sauna
Sistercircle Sauna

Time & Location

16 jan 2024, 18:30 – 22:30

Noordlaren, Beslotenveenseweg 4, 9479 Noordlaren, Netherlands

About the event

[English below] 

If there are internationals joining this event, we will switch to English as spoken language.

𝐕𝐫𝐨𝐮𝐰𝐞𝐧𝐜𝐢𝐫𝐤𝐞𝐥 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚

Deze avond is speciaal voor de vrouwen, de dragers van de Womb, de oorsprong, de rustplaats, de plek van creatie, de Aarde in haarzelf. Zet intenties; kom mee de sauna in; verbind met elkaar; deel je diepste en daarnaast verzorg je lichaam met de warmte van de sauna en verbindt met je heilige feminiene energie en kracht door flow en groepsafstemming op onze behoeftes. Laat deze avond je in rust, kracht en een helende beweging brengen te opzichte van je lichaam en de heilige femininiteit.

Deze avond is geschikt voor iedere vrouw die wil verbinden met andere vrouwen en houdt van wellness. Omdat de vrouwencirkels nieuw zijn in ons aanbod, is de prijs zo laag en is er nog weinig 'invulling' in het programma. Je betaald in principe alleen voor de sauna (sowieso 3 rondes met daarin een opgieting) en de rest van de invulling dragen we samen en is open voor ontstaan en samen creëren aan de hand van onze behoeftes. Ik ben hierbij je gastvrouw die de thee en ruimte verzorgt, spaceholder en saunameesteres.

Achteraf vragen we nog een donatie waarin je mag geven wat je het waard vindt én wat past binnen jouw financiële toestand. Omdat de prijs zo laag is, zijn de snacks 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗯𝗲𝗴𝗿𝗲𝗽𝗲𝗻, deze moet je zelf van huis meenemen zodat er een fijne potluck ontstaat.

𝐁𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐬 𝐢𝐧𝐛𝐞𝐠𝐫𝐞𝐩𝐞𝐧

- 3 rondes sauna

- Opgieting (sauna ritueel)

- thee, koffie

- alles wat binnen de cirkel vanuit behoeftes ontstaat

𝐌𝐞𝐞𝐛𝐫𝐞𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐮𝐢𝐬*

- minimaal 2 grote badlakens (minimale afmetingen: 140 x 70)*

- badjas*

- slippers*

- snacks voor de potluck

- evt een waterfles

- iets wat je wilt toevoegen aan de cirkel, bijvoorbeeld een power object of een activiteit.

*𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘭𝘦𝘦𝘯𝘥 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 €5 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘶𝘵

Het evenement gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

***𝐋𝐞𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐨𝐫. 𝐁𝐢𝐣 𝐚𝐚𝐧𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐠𝐚 𝐣𝐞 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞 𝐚𝐤𝐤𝐨𝐨𝐫𝐝. 𝐙𝐨 𝐠𝐞𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐫 𝐛𝐢𝐣𝐯𝐨𝐨𝐫𝐛𝐞𝐞𝐥𝐝 𝐚𝐧𝐧𝐮𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐨𝐨𝐫𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/nl/terms-and-conditions

We kijken er naar uit, zuster!

Bodil & Mede spaceholder.

☆[🔥]☆[🚺]☆[🌫️]☆[🫂]☆[🕉️]☆[🔥]☆[🕉️]☆[🫂]☆[🌫️]☆[🚺]☆[🔥]☆

𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐜𝐢𝐫𝐜𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚

This evening is for the women, the bearers of the Womb, the origin, the resting place, the place of creation, the Earth within herself. Set intentions; come join us in the sauna; connect with each other; share your deepest and also take care of your body and connect with your sacred feminine energy and power through meditation and group attunement to our needs. Let this evening bring you rest, strength and a healing movement towards your body and sacred femininity.

This evening is suitable for every woman who wants to connect with other women and loves wellness. Because the women's circles are new to our offering, the price is so low and there is little 'filled in' in the program. In fact,, you only pay for the sauna (three rounds including an infusion (Sauna Ritual)) and the rest of the content is shared by us all and is open for flow and co-creation based on our needs. I am your hostess who provides the tea and space, space holder and sauna mistress.

Afterwards we ask for a donation in which you can give what you think it is worth and what suits your financial situation.

𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐝𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞

- 3 rounds of sauna

- Aufguß/Löyly (infusion, a Sauna Ritual)

- coffee & tea

- everything that comes into existence through our needs and flow.

𝐁𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐨𝐦𝐞*

- at least 2 large bath towels (minimum dimensions: 140 x 70)*

- bathrobe*

- flip flops*

- a personal power item

- optional: a waterbottle

- something you want to add to the circle, for example a power object or an activity.

*𝘛𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘴𝘢𝘶𝘯𝘢 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘦𝘴 𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦 𝘣𝘰𝘳𝘳𝘰𝘸𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 €5 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘪𝘦𝘤𝘦

We need atleast 4 participants to continue with this event.

***𝐑𝐞𝐚𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐬 & 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬. 𝐘𝐨𝐮 𝐚𝐠𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐩𝐮𝐫𝐜𝐡𝐚𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭. 𝐅𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐞𝐥𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲!***

https://www.naturenurturebybodilaina.nl/terms-and-conditions

We are looking forward, sister!

Bodil & fellow space holder

Share this event

bottom of page